Links

Her samler vi links, både danske og internationale,
til hjemmesider med relation til FASD.

Filmen "Sårbare sjæle"

Filmen “sårbare sjæle” er en dokumentarfilm om Cecilie og Jonas, to unge med diagnosen FAS (føtalt alkoholsyndrom), der kæmper for en tålelig tilværelse.

Du skal logge ind med dit login til dit lokale bibliotek, eller www.bibliotek.dk

Den europæiske FASD Alliance

Den europæiske FASD Alliance blev grundlagt i februar 2011 for at imødekomme det voksende behov for europæiske fagfolk og ngo’er, der er involveret i FASD, for at dele ideer og arbejde sammen.
Den europæiske FASD Alliance er en nonprofit international organisation registreret i Sverige.

"Cecilies Verden". Dokumentarfilm af Anja Dalhoff

Cecilie har medfødt alkoholskade, FAS.

I filmen følger vi Cecilie, fra hun udskrives fra Hvidovre Hospital og får ophold på Skodsborg Observations og behandlingshjem. 1½ år gammel udsluses til en plejefamilie.

Plejemoderen fortæller om Cecilies udvikling, og vi følger Cecilie i mange dagligdags situationer i familien, i børnehave og skole.

Filmen kan købes hos Danishdoc

Anja Dalhofs film fra 2014, "Sårbare Sjæle"

I filmen står to unge mennesker, Cecilie og Jonas, frem og fortæller deres historie om et vanskeligt liv med alkoholskade.
Disse unge menneskers liv kunne have været helt normalt, hvis deres mødre havde fået tilstrækkelig hjælp i tide. Filmens to unge mennesker har begge FAS – Føtalt Alkohol Syndrom – som er den alvorligste form for alkoholskade. Filmen er tidligere vist på dansk TV, og kan ses på:

Brug Password: SenSoul3460

Emosjonsregulering hos foreldre i høykonfliktfamilier illustrert ved PMTO

Ungdata-resultatene på cannabisbruk i Oppegård kommune skapte bekymring. I denne praksiserfaringen forteller Gregory Gurvich, fagleder hos utekontakten i Oppegård kommune, om hvordan SLT og utekontakten tok tak i denne utfordringen. Tiltakene handler om oppsøkende virksomhet med spesiell fokus på rus, oppfølging av ungdom i risikosonen, samt kunnskapsformidling knyttet til forebygging av rusproblematikk til både ungdom og foreldre.

MED ungdom i fokus

“MED ungdom i fokus” legger til rette for medvirkning av barn og unge i kommunal planlegging. I denne praksiserfaringen deler Harald Fåkvam og Ann Kristin Kummernes, begge ansatt i prosjektet, sine erfaringer om hvordan de unge kan bidra i arbeid med f.eks oppvekstplaner, arealplaner, levekårsplaner og skolestruktur. Det viktigste redskapet er Fokusdager, hvor barn og unge samles for å diskutere et gitt tema, utvikle ideer og kommer med forslag til forbedringer.

«TALE ELLER TIE» om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser

Morten Holmboe har skrevet en lett forståelig bok om juridiske kompliserte spørsmål. Dette er spørsmål som angår alle folk i Norge, ikke bare jurister og fagpersoner. Boka er disponert slik at det skal være mulig å lese bare deler av den, og likevel få svar på det man lurer på. Advokat Tine Kristiansen har omtalt denne boka. Hun mener at forfatteren på en god og pedagogisk måte anvender praktiske eksempler for å ta leseren med videre inn i jussens kompliserte verden.

Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge

I barnehager og skoler er barns sosiale kompetanse og sosiale ferdigheter av stor betydning. I denne artikkelen gir Terje Ogden, seniorforsker ved NUBU, en grundig innføring i hva sosial kompetanse handler om og hvordan vi kan tilrettelegge for sosial kompetanseopplæring. Artikkelen tar også for seg hvilken betydning sosial kompetanse har for positiv atferd, skoleprestasjoner og forholdet til venner og familie.