Bestyrelsen

Her kan du se hvem der er i bestyrelsen, samt læse referater fra bestyrelsemøder og generalforsamlinger og se gældende vedtægter

Bestyrelsen

May Olofsson

May Olofsson

Formand

May Olofsson er læge og har siden 1978 klinisk- og forskningsmæssigt arbejdet med gravide rusmiddelbrugere og deres børn og med hiv-positive gravide og deres børn og har udviklet en tværfaglig og tværsektoriel interventionsmodel, som i 1989 førte til etablering af specialafdelingen for disse målgrupper ved Hvidovre Hospital og Rigshospitalet, ”Familieambulatoriet”, og senere til familieambulatorier i hele Danmark samt fire i Norge.

MO udviklede tillige det nationale  ”Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn”, som blev etableret på satspuljemidler i 2008 og den landsdækkende tværfaglige og tværsektorielle ”Familieambulatorie-database”, finansieret af TrygFonden. May Olofsson har været på flere studieophold i USA, deltaget i talrige internationale kongresser, oftest som inviteret foredragsholder, og skrevet mange artikler og flere fagbøger. Hun har fået flere priser for sit arbejde, blandt andet Lægeforeningens hæderspris, Barfred Pedersen Æresgaven, og er optaget i Kraks blå bog.

Hanne Brit Aagaard

Hanne Brit Aagaard

Næstformand

Født 1957.
Jeg er uddannet psykolog I 1987 og har I alle årene arbejdet som privat praktiserende. Herudover har jeg arbejdet på forskellige offentlige institutioner med mennesker med fysiske og/eller psykiske handicaps. Jeg har i årens løb mødt mennesker, som lever med store, men udianosticerede udfordringer og har været med til at foranledige en grundig udredning med diagnosen FASD til følge. Dette har vakt min interesse for området, fordi jeg har erfaret, hvor stor betydning den rette diagnose og deraf følgende rette støtte og hjælp har for disse menneskers livskvalitet.

Ann Rolander

Ann Rolander

Kassérer

Født 1968.
Jeg er uddannet psykoterapeut 2004-2008, medlem af Dansk Psykoterapeutforening og har en Bachelor of Creative Arts fra University of Wollongong i Australien 1991-1994.

Igennem de sidste 20 års tid har jeg beskæftiget mig med den menneskelige udvikling hos primært unge samt psykisk udviklingshæmmede. Dette har indbefattet en stilling som henholdsvis lærer på en produktionsskole hvor jeg arbejdede drama- pædagogisk samt været fast tilknyttet en ungdomspension i SEL § 66 stk.6 og 66 stk.4.

Derudover har jeg dels fungeret som udekørende støtte for unge med diagnoser i egen bolig samt været støtteperson gennem 7 år for en mand med Føtalt Alkohol Syndrom. Igennem samtlige 7 år fik jeg ugentlig supervision af neuropsykolog Ingrid Grunnet og lærte derigennem at arbejde gennem Low Arousal. Jeg er endvidere tidligere klummeskribent på Hendes Verden indenfor psykologiske emner.

Jeg har en del erfaring fra bestyrelsesposter fra henholdsvis et børneteater samt Dansk Japansk Jujitsu Forbund og finder stor glæde i at følge udviklingen i en forening og organisation og bidrage med de erfaringer jeg har.

Inger Thormann

Inger Thormann

Bestyrelsesmedlem

Jeg er uddannet børneforsorgspædagog i 1963. Herefter gennemførte jeg studieophold i henholdsvis Schweitz og USA, og da jeg kom hjem fik jeg ansættelse på skole og behandlingshjemmet Nebs Møllegård. Her samarbejdede jeg med psykologer, og lysten til at læse psykologi opstod. Jeg blev optaget på Københavns Universitet i 1967 og blev færdig som psykolog i 1973.

Som psykolog har jeg arbejdet på Ville Heises behandlingshjem og på Skodsborg Observations og behandlingshjem for små børn i henholdsvis 9 og 30 år. Det var på Skodsborg jeg lærte om børn med medfødt alkoholskade. I 1982 fik jeg et barn i armene, som havde det svært, og det havde han, fordi hans mor havde drukket i graviditeten. Efterfølgende har jeg været meget optaget af området. Jeg har skrevet artikler og bøger om emnet, og i det hele taget påtaget mig rollen som formidler. Her henvises til min hjemmeside.

I 2008 stiftede jeg ”Dansk institut for Spædbarnsterapi” sammen med psykoterapeut MPF. Inger Poulsen, og i 2017 var jeg medstifter af ”FASD – mennesker med medfødt alkoholskade”.

Dorthe Kemp

Dorthe Kemp

Bestyrelsesmedlem

Jeg er uddannet sygehjælper og blev færdiguddannet som socialrådgiver i 1990 og har gennem 22 år arbejdet med børne-, familie- og rusmiddelproblematikker. 

Jeg har 12 års forvaltningserfaring fra 2 familieafdelinger, heraf 3 år som souschef. 

Jeg har gennem 3 år været daglig leder af en familie døgnbehandlings institition for voksne med børn og gravide med et afhængighedsforbrug af alkohol og andre rusmidler.. 

De sidste 7 år af mit aktive arbejdsliv arbejdede jeg i Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet med gravide rusmiddelbrugere og deres børn samt med hiv-positive gravide og deres børn. En specialafdeling, hvor vi arbejdede udfra en tværfaglig og tværsektoriel interventionsmodel udviklet af overlæge May Olofsson. Under implementeringen af denne model i hele Danmark var hele teamet en del af formidlingsprocessen. Internt underviste vi nyansatte jordemødre, sygeplejersker og andre fagpersoner i Familieambulatoriets interventionsmodel. 

Rie von Wowern

Rie von Wowern

Bestyrelsesmedlem

Født 1985

Jeg er autoriseret psykolog og blev færdiguddannet i 2013. Mit interesseområde  spæd og småbarnsområdet, særligt relation og tilknytning mellem omsorgsgiver og barn. Jeg har stor erfaring med udredning og behandling af sårbare spæd og småbarnsfamilier. Min nuværende stilling er i Center for Tidlig Indsats og Familieforskning, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, hvor er del af Copenhagen Infant Mental Health Project. Her har jeg undervist og superviseret sundhedsplejersker samt udredt og behandlet familier hvor mor har tegn på fødselsdepression.

Tidligere har jeg som psykolog var ansat på Børne og Ungdomspsykiatrisk Klinik, Næstved samt i New York, Bronx som terapeut i gruppeterapi, Group Attachment Based Intervention (GABI), for meget sårbare og traumatiserede forældre og deres spæd og småbørn. Før jeg blev færdiguddannet arbejdede jeg en årrække på Skodsborg Observations og Behandlingshjem hvor stor del af min erfaring inden for spædbørn og omsorgssvigt blev dannet. 

 

Jeg er uddannet i Circle of Security – Pareting samt Group Attachment Based Intervention der begge er interventioner der arbejder med at fremme tryg tilknytning mellem forældre og barn.

Ole Dissing

Ole Dissing

Bestyrelsesmedlem

Ole Dissing er ledelses- og organisationskonsulent, cand. psych. og erhvervspsykolog og har gennem mere end 30 år arbejdet indenfor områderne ledelse og organisation. En stor del af denne periode har han fungeret som chef bl.a. hos Novo Nordisk og Cowi og som senior vice president hos Nordea, alle steder med ansvar for ledelses- og organisa-tionsudvikling og strategiske forandringsprocesser.

Han fungerer nu som selvstændig ledelseskonsulent og arbejder med ledelses- og organisationsudvikling indenfor private og offentlige organisationer, underviser på videregående lederuddannelser og arbejder som ledelsescoach og mentor for direktioner, chefer og mellemledere.

Han er desuden forfatter til bøgerne ’Ledelse i en ny logik’ og ’Ledelsens indvendighed og etik’ samt en række artikler omkring ledelse og organisation, coaching og innovation og innovationsledelse.

www.oledissing.com  ole(@)oledissing.com  telefon +45-40410414

Sara Tarp

Sara Tarp

Suppleant

Jeg blev i en alder af 33 år udredt for FASD. Jeg bor i en lejlighed i Helsingør med mine to hunde, som betyder alt for mig.

Jeg er med i Madklubben, hvor vi er en gruppe unge med FASD, der mødes og laver mad og taler sammen med Inger Thormann. Jeg søger om førtidspension.

Sarah Smietana

Sarah Smietana

Suppleant

Mit navn er Sarah Smietana. Jeg er født i 1979 og uddannet i pædagogik fra Københavns Universitet.

Jeg har en faglig baggrund fra Skodsborg Observationshjem, hvor jeg var fra ansat i 10 år på både en spædestue og en småbørnsstue. Jeg har gennem mit arbejde på Skodsborg haft helt tæt kontakt til børn født med Føtalt Alkohol Syndrom. På Skodsborg fik jeg erfaring med, hvad de medfødte sårbarheder medfører for det enkelte menneske og stiller af krav til omverdenens forståelse og håndtering. 

Jeg arbejder for nuværende som selvstændig konsulent med sårbare familier – herunder med familiebehandling og observation samt støttede og overvågede samvær. 

Jeg har tidligere haft to tidsbegrænsede plejeopgaver med spædbørn. 

Spørg os

Her kan du spørge om alt hvad der har med FASD at gøre.
Vi har til hensigt at besvare spørgsmål i løbet af 3-4 arbejdsdage.