Artikler/KRONIKKER

Artikler/kronikker, der omhandler medfødte alkoholskader.

Også ufødte børn skal beskyttes mod omsorgssvigt.

METTE Frederiksens gode intentioner om at intensivere ind-satsen over for de udsatte børn hilses særdeles velkommen.
En statsminister, som taler børnenes sag, har vi manglet og savnet i mange år. Der er derfor store for-ventninger til Mette
Frederiksens løfter såvel i befolkningen generelt som blandt fagpersoner af alle slags, som arbej-der med børn, gravide og
familier.

Når du drikker, gør dit ufødte barn det også.

Når en gravid kvinde drikker alkohol, fordeles alkoholen via livmoderen til det foster, hun bærer.

Alkohol kan skade fosteret i alle faser af graviditeten og kan give livslange skader. I teorien er der ingen sikker nedre grænse for, hvor lidt alkohol der skal til for at forvolde skader på det ufødte barn.

"Der er mange flere børn med alkoholskader, end du tror".

Tusinder af danske børn har taget skade af den alkohol, deres mor drak, da hun var gravid. Og rigtig mange af dem lever med mangelfulde diagnoser.
Det betyder, at de møder den forkerte pædagogik, og at de derfor får dårligere chancer i livet, end de kunne have haft.
Det siger to eksperter, der har arbejdet med alkoholskadede børn i årtier.

Medfødte alkoholskader

For 25 år siden var det ny viden for mange, at alkoholindtagelse i graviditeten, selv i moderate mængder, kan påføre fostret skader.

På daværende tidspunkt arbejdede Inger Thormann som psykolog på Skodsborg Observations og behandlingshjem og var her med til at modtage mange alkoholskadede små børn, der blev anbragt direkte fra det hospital, hvor de var blevet født.

Spørg os

Her kan du spørge om alt hvad der har med FASD at gøre.
Vi har til hensigt at besvare spørgsmål i løbet af 3-4 arbejdsdage.