Anbefalet litteratur

Her er et alsidigt udvalg af litteratur på området “medfødte alkoholskader”

Forløbsbeskrivelser:

  1. Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug
  2. Børn og unge med komplekse funktionsnedsættelser som følge af prænatal eksponering for rusmidler og afhængighedsskabende medicin.

Forfatter: Marcella Broccia, Jennifer Vikre-Jørgensen og Nete Klokker Rausgaard
Titel: ”Fetal alcohol spectrum disorders har fået danske kriterier”.
Kilde: Ugeskrift for læger, Videnskab 2017

Forfatter: Killen, K. og Olofsson, M (2003)
Titel: . ”Sårbare børn” Kilde:  Akademisk Forlag, København.
Bogen er udsolgt fra forlaget, men kan lånes på biblioteket.

Forfatter: Olofsson. M.
Titel:   ”Graviditet og rusmidler”
Kilde:  Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 1999 nr. 1. s. 87-95.
Sundhedsstyrelsens hjemmeside om Alkohol og graviditet.

Forfatter: Thormann, I (2006)
Titel:  ”Medfødte alkoholskader. Omsorg og behandling”.
Kilde: Hans Reitzels Forlag.
Bogen er udsolgt fra forlaget.
Kan lånes på biblioteket og foreligger som E-bog.

Forfatter: Thormann, I (2016).
Titel:   ”Minimizing Secondary Disabilities”
Kilde: Kapitel i bogen: ”Fetal Alcohol Spectrum Disorders in Adults: Ethical and Legal Perspectives. An Overview om FASD for Professionals”.
Forlaget Springer.

Forfatter: Anna Louise Stevnshøj
Titel:  ”Der er mange flere børn med alkoholskader end du tror”
Kilde: LFS Nyt, nr. 6. 2018.

Forfatter: Marcella Broccia
Titel: “Fetal Alcohol Spectrum Disorders”.
Danske retningslinjer for området godkendt af Dansk Pædiatrisk Selskab. 2019.
Kilde: www.paediatri.dk

Forfatter: Katrine Strandberg-Larsen
Titel: ”Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten”.
Kilde: Sundhedsstyrelsen, Videnskab 2017

Forfatter: Marcella Broccia
Titel: ”Alkoholindtag i graviditeten – og den praktiserende læges opgave”
Kilde: Månedsskrift for almen praksis, oktober 2016

Forfatter: Olofsson, M. (2005 og 2010)
Titel: ”Omsorg for gravide og småbørnsfamilier”.
Kilde:  Familieambulatoriets interventionsmodel, Sundhedsstyrelsen.

Hent publikationen

Forfatter: Thormann, I. og Guldberg, C (1995).
Titel: ”Hånden på hjertet. Omsorg for det lille barn i krise”.
Kilde: Kapitel 6. Børn født af alkoholiserede mødre. Side 202-261 fra
Hans Reitzels Forlag.
Bogen er udsolgt fra forlaget, men kan lånes på biblioteket.

Forfatter: Thormann, I og Olofsson, M (2018)
Titel: ”Når du drikker, gør dit ufødte barn det også”.
Kilde: Artikel skrevet til foreningen BOPAM´s hjemmeside.

Forfatter: Anna Louise Stevnshøj
Titel: ”Alkoholskaden var tys-tys”
Kilde: LFS Nyt, nr. 6. 2018 .

Spørg os

Her kan du spørge om alt hvad der har med FASD at gøre.
Vi har til hensigt at besvare spørgsmål i løbet af 3-4 arbejdsdage.