Bestyrelsen

Her kan du se hvem der er i bestyrelsen, samt læse referater fra bestyrelsemøder og generalforsamlinger og se gældende vedtægter

Bestyrelsen

May Olofsson

May Olofsson

Formand

May Olofsson er læge og har siden 1978 klinisk- og forskningsmæssigt arbejdet med gravide rusmiddelbrugere og deres børn og med hiv-positive gravide og deres børn og har udviklet en tværfaglig og tværsektoriel interventionsmodel, som i 1989 førte til etablering af specialafdelingen for disse målgrupper ved Hvidovre Hospital og Rigshospitalet, ”Familieambulatoriet”, og senere til familieambulatorier i hele Danmark samt fire i Norge.

MO udviklede tillige det nationale  ”Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn”, som blev etableret på satspuljemidler i 2008 og den landsdækkende tværfaglige og tværsektorielle ”Familieambulatorie-database”, finansieret af TrygFonden. May Olofsson har været på flere studieophold i USA, deltaget i talrige internationale kongresser, oftest som inviteret foredragsholder, og skrevet mange artikler og flere fagbøger. Hun har fået flere priser for sit arbejde, blandt andet Lægeforeningens hæderspris, Barfred Pedersen Æresgaven, og er optaget i Kraks blå bog.

Hanne Brit Aagaard

Hanne Brit Aagaard

Næstformand

Født 1957.
Jeg er uddannet psykolog I 1987 og har I alle årene arbejdet som privat praktiserende. Herudover har jeg arbejdet på forskellige offentlige institutioner med mennesker med fysiske og/eller psykiske handicaps. Jeg har i årens løb mødt mennesker, som lever med store, men udiagnosticerede udfordringer og har været med til at foranledige en grundig udredning med diagnosen FASD til følge. Dette har vakt min interesse for området, fordi jeg har erfaret, hvor stor betydning den rette diagnose og deraf følgende rette støtte og hjælp har for disse menneskers livskvalitet.

Ann Rolander

Ann Rolander

Kassérer

Født 1968.
Jeg er uddannet psykoterapeut 2004-2008, medlem af Dansk Psykoterapeutforening og har en Bachelor of Creative Arts fra University of Wollongong i Australien 1991-1994.

Igennem de sidste 20 års tid har jeg beskæftiget mig med den menneskelige udvikling hos primært unge samt psykisk udviklingshæmmede. Dette har indbefattet en stilling som henholdsvis lærer på en produktionsskole hvor jeg arbejdede drama- pædagogisk samt været fast tilknyttet en ungdomspension i SEL § 66 stk.6 og 66 stk.4.

Derudover har jeg dels fungeret som udekørende støtte for unge med diagnoser i egen bolig samt været støtteperson gennem 7 år for en mand med Føtalt Alkohol Syndrom. Igennem samtlige 7 år fik jeg ugentlig supervision af neuropsykolog Ingrid Grunnet og lærte derigennem at arbejde gennem Low Arousal. Jeg er endvidere tidligere klummeskribent på Hendes Verden indenfor psykologiske emner.

Jeg har en del erfaring fra bestyrelsesposter fra henholdsvis et børneteater samt Dansk Japansk Jujitsu Forbund og finder stor glæde i at følge udviklingen i en forening og organisation og bidrage med de erfaringer jeg har.

Ole Dissing

Ole Dissing

Bestyrelsesmedlem

Ole Dissing er ledelses- og organisationskonsulent, cand. psych. og erhvervspsykolog og har gennem mere end 30 år arbejdet indenfor områderne ledelse og organisation. En stor del af denne periode har han fungeret som chef bl.a. hos Novo Nordisk og Cowi og som senior vice president hos Nordea, alle steder med ansvar for ledelses- og organisa-tionsudvikling og strategiske forandringsprocesser.

Han fungerer nu som selvstændig ledelseskonsulent og arbejder med ledelses- og organisationsudvikling indenfor private og offentlige organisationer, underviser på videregående lederuddannelser og arbejder som ledelsescoach og mentor for direktioner, chefer og mellemledere.

Han er desuden forfatter til bøgerne ’Ledelse i en ny logik’ og ’Ledelsens indvendighed og etik’ samt en række artikler omkring ledelse og organisation, coaching og innovation og innovationsledelse.

www.oledissing.com  ole(@)oledissing.com  telefon +45-40410414

Dorthe Kemp

Dorthe Kemp

Bestyrelsesmedlem

Jeg er uddannet sygehjælper og blev færdiguddannet som socialrådgiver i 1990 og har gennem 22 år arbejdet med børne-, familie- og rusmiddelproblematikker. 

Jeg har 12 års forvaltningserfaring fra 2 familieafdelinger, heraf 3 år som souschef. 

Jeg har gennem 3 år været daglig leder af en familie døgnbehandlings institition for voksne med børn og gravide med et afhængighedsforbrug af alkohol og andre rusmidler.. 

De sidste 7 år af mit aktive arbejdsliv arbejdede jeg i Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet med gravide rusmiddelbrugere og deres børn samt med hiv-positive gravide og deres børn. En specialafdeling, hvor vi arbejdede udfra en tværfaglig og tværsektoriel interventionsmodel udviklet af overlæge May Olofsson. Under implementeringen af denne model i hele Danmark var hele teamet en del af formidlingsprocessen. Internt underviste vi nyansatte jordemødre, sygeplejersker og andre fagpersoner i Familieambulatoriets interventionsmodel. 

Ketty Seratski

Ketty Seratski

Bestyrelsesmedlem

Jeg er uddannet sygeplejerske og har været plejeforælder igennem 25 år. Som plejeforælder har jeg arbejdet med rusmiddelskadede børn.

Deres særlige udfordringer og behov har optaget mig meget, hvorfor jeg har taget efteruddannelsen samtaleterapeut og senere uddannelsen småbørnskonsulent, fra Toftemosegaard.

Jeg oplevede i arbejdet med børn med rusmiddelskader, hvor mangelfuld viden på området var. Derfor oprettede jeg Center For Rusmiddelskadede Børn (CFRB), som har til formål at skabe større almenviden på området samt være med til, at skabe bedre vilkår for børnene. Jeg er desuden forfatter til bogen ”Hvorfor er jeg anderledes” en beretning om et rusmiddelskadet barn.

Christina Stenstrup

Christina Stenstrup

Bestyrelsesmedlem

Christina Stenstrup er privatpraktiserende autoriseret psykolog og har ph.d. i klinisk psykologi med speciale i tilknytning, herunder betydningen af stress, traumer, affektregulering og mentalisering. Desuden arbejder hun som ekstern børnesagkyndig for Familieretshuset og er ekstern lektor på Århus Universitet.
Christina har en omfattende erfaring inden for den udviklingspsykopatologiske psykologi og det perinatale psykologiske område (graviditet, fødsel, spæd- og småbørn) med mangeårig klinisk og tværfaglig erfaring med højrisikofamilier, rusmiddelproblematikker og dobbeltdiagnoser hos forældre samt prænatale rusmiddelskader hos børn. Christina har i mange år ydet tværfaglig supervision, foredrag og kurser inden for området. Desuden er hun specialiseret i terapi til unge og voksne samt familieterapi.
Tidligt i sit arbejdsliv uddannede Christina sig først som cand.merc. (sol) med speciale i organisationspsykologi.

Nøgleord: Tilknytning og mentalisering, højrisiko- og plejefamilier, undersøgelse med psykologiske test og udredninger af børn og voksne, forældrekompetence-undersøgelser, samspilsvurdering og -intervention, psykoterapi, supervision, formidling (foredrag, kursus, seminar).

Tine Aagaard

Tine Aagaard

Suppleant

Jeg er 58 år, har været socialrådgiver i mere end 20 år og arbejdet med mange forskellige mennesker og problemstillinger, herunder også misbrug og misbrugsbehandling. 

Jeg starter med at stå for madgruppen i foreningen og glæder mig til at møde jer i denne – og andre – sammenhænge.”

Sara Tarp

Sara Tarp

Suppleant

Jeg blev i en alder af 33 år udredt for FASD. Jeg bor i en lejlighed i Helsingør med mine to hunde, som betyder alt for mig.

Jeg er med i Madklubben, hvor vi er en gruppe unge med FASD, der mødes og laver mad.
Jeg søger om førtidspension.

Spørg os

Her kan du spørge om alt hvad der har med FASD at gøre.
Vi har til hensigt at besvare spørgsmål i løbet af 3-4 arbejdsdage.