Aktiviteter

International FASD dag

Hvert år den 9. september er international FASD dag.
Mennesker over hele verden samles for at øge bevidstheden om de farer der er forbundet med at drikke alkohol i graviditeten, men også for at støtte enkeltpersoner og familier, der kæmper med FASD. Den første FASDay blev fejret den 09/09/1999.

Denne dag blev udvalgt, således at verden på den niende dag i den niende måned af året vil huske, at en kvinde i de ni måneder graviditeten varer, bør afstå fra at drikke alkohol. Når som helst er det et godt tidspunkt at øge bevidstheden om FASD.

Madklubben i Zoologisk Have d. 8. August 2019. Endnu en dejlig dag.

Madgruppe med unge den 4. juli 2019

Madklub i Hundested på besøgsgården “Tothaven”, d. 4. Juli 2019. Kaninungerne var ikke til at stå for.

Madgruppe med unge den 2. maj 2019

Gigi og Sara var eneste deltagere.
Der var afbud fra de øvrige fire medlemmer af forskellige årsager.

Men De to piger havde så mulighed for at gå i dybden med nogle områder, som blev drøftet. Og så fandt de ud af, at de begge både strikker og broderer. Meget beroligende aktiviteter.

 

Tidligere aktiviteter

Undervisning i FASD på jobcentre

Marianne Glaffey og Inger Thormann underviser om FASD på jobcentrene i Albertslund og Halsnæs kommuner.
Næste gang den 9. maj.

Madgruppe med unge AFLYSNING

Desværre måtte vi aflyse madklubben d. 28. marts på grund af sygdom hos flere af madklubbens medlemmer.

Næste madklub er torsdag d. 2. maj kl. 12-16.

Madklubben afholdes igen hos Sara i Helsingør. Madklubben er udvidet med et medlem, nemlig Gigi.
Så nu er 6 unge medlem af madklubben.

Børnekonference i Nørebrohallen

Den 5. marts 2019 deltager vi i Zornig-husets Børnekonference i Nørebrohallen.
Temaet for konferencen er “Barnets første 1000 dage”.

Medarbejderundervisning på Tiponi

Den 21. februar 2019 underviser Inger Thormann alle medarbejdere i Tiponi – en virksomhed, der støtter unge med forskellige behov og vanskeligheder – om FASD.

Madgruppe med unge den 6. juni 2019

Denne gang havde vi madklub hos Ronnie i Melby. Vejret var fantastisk. En rigtig sommerdag på landet.

 

Madgruppe med unge

Inger Thormann starter en madgruppe med 5 unge, der er ramt af FASD – gruppen mødes i Helsingør hos en af deltagerne og laver sammen et måltid mad og snakker sammen undervejs.

Første mødegang bliver den 28. februar 2019.


Opdateret den 8. marts 2019

Der var tale om en meget vellykket madklub. 
Vi talte sammen, lavede mad og spiste den sammen i et meget hyggeligt fællesskab. Efterfølgende gik vi turen rundt om Kronborg ledsaget af Saras tre hunde.
   

Næste Madklub er fastsat til d. 28. marts i Helsingør. Denne gang holdes madklubben hos en anden deltager.

Generalforsamling

Kære alle i foreningen FASD – mennesker med medfødt alkoholskade

I indkaldes til ordinær generalforsamling

NY DATO
Fredag den 12. april 2019 kl. 17.00-19.00
i Havnegade 49, stuen, 1058 København K

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (formanden, næstformanden og kassereren er ikke på valg i år)
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt


Møde-og stemmeberettigede
på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugen forinden har betalt kontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Kontingentet udgør kr. 240,-/år, der kan indbetales på reg.: 9570 konto: 12595891.
Husk at skrive dit navn, adresse, samt e-mail på indbetalingen, ellers kan vi ikke se hvem den kommer fra.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Mange hilsner på bestyrelsens vegne

May Olofsson, formand

Generalforsamling

Generalforsamling

Kære alle i foreningen FASD – mennesker med medfødt alkoholskade I indkaldes til ordinær generalforsamling

Fredag den 12. april 2019 kl. 17-19 i Havnegade 49, stuen, 1058 København K

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bent Niebling, virksomhedskonsulent og coach, anbefales som mødeleder.
 2. Formandens beretning ved May Olofsson.
 3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab ved Ann Rolander (kasserer).
 4. Behandling af indkomne forslag til generalforsamlingen om at udvide bestyrelsen med to nye medlemmer og at øge kontingentet til kr. 250 årligt.
 5. Fastsættelse af kontingent. 250 kr. årligt er foreslået.
 6. Godkendelse af budget for marts 2019-marts 2020. Budget fremlægges af Ann Rolander.
 7. Valg af 3-5 bestyrelsemedlemmer og 2 suppleanter (formanden, næstformanden og kassereren er ikke på valg i år).

  På valg fra den nuværende bestyrelse:
  Hanne Brit Aagaard
  Inger Tgormann
  Sara Tarp

  Flg. er udtrådt af bestyrelsen Mette Holm og Bodil Dichow

  Flg. personer stiller op til bestyrelsen:
  Ole Dissing, ledelses-og organisationskonsulent, canbd. psych
  Rie Von Wowern, cand. psych. aut
  Sarah Smietana, pædagog

  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 8. Eventuelt.

Møde-og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugen forinden har betalt kontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Kontingentet udgør kr. 240/år, der kan indbetales på reg.: 9570 konto: 12595891.

Husk at skrive dit navn, adresse,samt e-mail på indbetalingen, ellers kan vi ikke se, hvem den kommer fra.

Mange hilsner på bestyrelsens vegne
May Olofsson, formand

Spørg os

Her kan du spørge om alt hvad der har med FASD at gøre.
Vi har til hensigt at besvare spørgsmål i løbet af 3-4 arbejdsdage.