Aktiviteter

 

Så blev det tid til et hyggeligt møde i vores FASD-madgruppe, fredag den 20.11 2020

Denne gang var det Jonas, som var vært. Han bor i Lynæs og solen skinnede på os, da vi gik tur langs vandet, inden vi tilberedte et dejligt måltid mad.

Vi snakkede, grinede og udvekslede erfaringer. Håber af mange grunde Covid19 snart slutter, så vi kan få alle tilbage i gruppen. 

Venlig hilsen Tine Aagaard

PS: Vi skriver her på siden, når vi afholder næste maddag

 

 

 

International FASD dag

Hvert år den 9. september er international FASD dag.
Mennesker over hele verden samles for at øge bevidstheden om de farer der er forbundet med at drikke alkohol i graviditeten, men også for at støtte enkeltpersoner og familier, der kæmper med FASD. Den første FASDay blev fejret den 09/09/1999.

Denne dag blev udvalgt, således at verden på den niende dag i den niende måned af året vil huske, at en kvinde i de ni måneder graviditeten varer, bør afstå fra at drikke alkohol. Når som helst er det et godt tidspunkt at øge bevidstheden om FASD.

Tidligere arrangementer

“Næste møde i madgruppen: den 24.9 kl. 12.30. Vi mødes i Tothavens besøgsgård og gårdmejeri, hvor Jonas vil vise rundt på sit gamle praktiksted. Tothaven ligger på Torupvejen 2, 3390 Hundested.
Herefter tager vi hjem til Jonas og tilbereder og spiser et måltid sammen.

Vi afslutter arrangementet kl.16.

Tilmelding til Tine Aagaard, 22633394.

Vel mødt!”

Fredag den 17.1 2020 mødtes Laila og Sara til madgruppe sammen med Tine Aagaard, der havde købt ind til kødsovs og pasta og tomatsalat.

Snakken gik livligt, mens der blev hakket og snittet. Bagefter gik alle tur med Saras fire hunde i det gode vejr. 

Madklubben i Zoologisk Have d. 8. August 2019. Endnu en dejlig dag.

Husk at du skal tilmelde dig maddage til Tine på SMS 22633394.

Den 21. Juni var Madgruppen samlet igen – denne gang Sara og Jonas, som sammen ned Tine nød en dejlig frokost på havnen i Hundested og en tur ud til Knud Rasmussens hus.
Der blev talt om mange både relevante emner og hyggesnak – bl.a. om proceduren for en neurologisk udredning af FASD, som Jonas står overfor, og som Sara kunne berette om.

Hvis du er interesseret i at deltage, tilmeld dig hos ha@fasd.dk 
Deltagelse forudsætter medlemskab af foreningen.”

Madgruppe med unge AFLYSNING

Desværre måtte vi aflyse madklubben d. 28. marts på grund af sygdom hos flere af madklubbens medlemmer.

Næste madklub er torsdag d. 2. maj kl. 12-16.

Madklubben afholdes igen hos Sara i Helsingør. Madklubben er udvidet med et medlem, nemlig Gigi.
Så nu er 6 unge medlem af madklubben.

Medarbejderundervisning på Tiponi

Den 21. februar 2019 underviser Inger Thormann alle medarbejdere i Tiponi – en virksomhed, der støtter unge med forskellige behov og vanskeligheder – om FASD.

Madgruppe med unge

Inger Thormann starter en madgruppe med 5 unge, der er ramt af FASD – gruppen mødes i Helsingør hos en af deltagerne og laver sammen et måltid mad og snakker sammen undervejs.

Første mødegang bliver den 28. februar 2019.


Opdateret den 8. marts 2019

Der var tale om en meget vellykket madklub. 
Vi talte sammen, lavede mad og spiste den sammen i et meget hyggeligt fællesskab. Efterfølgende gik vi turen rundt om Kronborg ledsaget af Saras tre hunde.
   

Næste Madklub er fastsat til d. 28. marts i Helsingør. Denne gang holdes madklubben hos en anden deltager.

“Fonden “En god start i livet” overrækker den 9.9 2020 Æresprisen til tidligere overlæge og leder af Familieambulatoriet i Region Hovedstaden, May Olofsson.

May Olofsson tildeles prisen for sit pionerarbejde for at forbedre vilkårene for rusmiddelafhængige gravide og deres nyfødte børn.

May var den første læge i Danmark, som satte gravide misbrugere og deres børn på dagsordenen. For denne gruppe udviklede May en tværfaglig forebyggelses- og behandlingsmodel, Familieambulatoriet, på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital.
Familieambulatoriet blev i 2010 gjort landsdækkende på initiativ fra Folketingets satspuljepartier, som ligeledes etablerede Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn med May som leder.
Familieambulatoriet har sparet samfundet for store udgifter foruden de menneskelige omkostninger, som følger med, når et barn skades af rusmidler i fosterlivet.

Pristalen holdes af Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Cecilia Virgin, forkvinde for fonden”

Besøg hos SPUC i Helsingør

Den 20.11 2019 besøgte May Olofsson (formand) og Hanne Brit Aagaard (næstformand) SPUC i Helsingør. Ca.15 medarbejdere lyttede engageret til Mays oplæg om FASD, og vi talte om et evt. fremtidigt samarbejde.”

“Den 16.12 2019 kl 9.05-10 handlede Hjernekassen på DR P1 (Peter Lund Madsen) om FASD! 

Vores formand May Olofsson og to nye bestyrelsesmedlemmer, socialrådgiver og plejeforælder Ketty Seratski og cand. psych. neuropsykolog Christina Stenstrup fortalte om FASD.
Du kan lytte til hele udsendelsen her: https://www.dr.dk/radio/p1/hjernekassen-pa-p1/hjernekassen-pa-p1-2019-12-16

VIGTIG INFO
På grund af corona-virus udskyder vi den planlagte generalforsamling den 31.3 2020 til senere

Der afholdes ordinær generalforsamling den 31.3 kl. 17-19 i Havnegade 49, stuen, 1058 København K.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden følger.

Madgruppe med unge den 4. juli 2019

Madklub i Hundested på besøgsgården “Tothaven”, d. 4. Juli 2019. Kaninungerne var ikke til at stå for.

Madgruppe med unge den 6. juni 2019

Denne gang havde vi madklub hos Ronnie i Melby. Vejret var fantastisk. En rigtig sommerdag på landet.

 

Generalforsamling

Kære alle i foreningen FASD – mennesker med medfødt alkoholskade

I indkaldes til ordinær generalforsamling

Onsdag den 16. september 2020 kl. 17.00-19.00
i Havnegade 49, stuen, 1058 København K

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (formanden, næstformanden og kassereren er ikke på valg i år)
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Deltagelse og stemmeret på GF forudsætter medlemskab af foreningen. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Kontingentet udgør kr. 240,-/år, der kan indbetales på reg.: 9570 konto: 12595891.
Husk at skrive dit navn, adresse, samt e-mail på indbetalingen, ellers kan vi ikke se hvem den kommer fra.

Mange hilsner på bestyrelsens vegne

May Olofsson, formand

Temadage i Nakskov
“FASD-foreningen har afholdt to temadage om FASD på Stormarksskolen i Nakskov den 29. oktober 2019 (hhv. formiddag og eftermiddag).

Oplæg ved. May Olofsson, speciallæge, og Inger Thormann, psykolog. Tillige deltog Dorthe Kemp, socialrådgiver og medlem af bestyrelsen i FASD-foreningen. Temadagene var arrangeret af Diana Poulsen og Mona Nielsen, begge plejemødre gennem mange år, i samarbejde med Mette Plovsing, indskolingsleder i Nakskov kommune.

Der var stort fremmøde, 40 deltagere fra forskellige faggrupper på hver af temadagene.

Se programmet for temadagene 
Se May Olofssons PowerPoint præsentation

Madgruppe med unge den 2. maj 2019

Gigi og Sara var eneste deltagere.
Der var afbud fra de øvrige fire medlemmer af forskellige årsager.

Men De to piger havde så mulighed for at gå i dybden med nogle områder, som blev drøftet. Og så fandt de ud af, at de begge både strikker og broderer. Meget beroligende aktiviteter.

 

Undervisning i FASD på jobcentre

Marianne Glaffey og Inger Thormann underviser om FASD på jobcentrene i Albertslund og Halsnæs kommuner.
Næste gang den 9. maj.

Børnekonference i Nørrebrohallen

Den 5. marts 2019 deltager vi i Zornig-husets Børnekonference i Nørrebrohallen.
Temaet for konferencen er “Barnets første 1000 dage”.

Generalforsamling

Generalforsamling

Kære alle i foreningen FASD – mennesker med medfødt alkoholskade I indkaldes til ordinær generalforsamling

Fredag den 12. april 2019 kl. 17-19 i Havnegade 49, stuen, 1058 København K

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bent Niebling, virksomhedskonsulent og coach, anbefales som mødeleder.
 2. Formandens beretning ved May Olofsson.
 3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab ved Ann Rolander (kasserer).
 4. Behandling af indkomne forslag til generalforsamlingen om at udvide bestyrelsen med to nye medlemmer og at øge kontingentet til kr. 250 årligt.
 5. Fastsættelse af kontingent. 250 kr. årligt er foreslået.
 6. Godkendelse af budget for marts 2019-marts 2020. Budget fremlægges af Ann Rolander.
 7. Valg af 3-5 bestyrelsemedlemmer og 2 suppleanter (formanden, næstformanden og kassereren er ikke på valg i år).

  På valg fra den nuværende bestyrelse:
  Hanne Brit Aagaard
  Inger Tgormann
  Sara Tarp

  Flg. er udtrådt af bestyrelsen Mette Holm og Bodil Dichow

  Flg. personer stiller op til bestyrelsen:
  Ole Dissing, ledelses-og organisationskonsulent, canbd. psych
  Rie Von Wowern, cand. psych. aut
  Sarah Smietana, pædagog

  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 8. Eventuelt.

Møde-og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugen forinden har betalt kontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Kontingentet udgør kr. 240/år, der kan indbetales på reg.: 9570 konto: 12595891.

Husk at skrive dit navn, adresse,samt e-mail på indbetalingen, ellers kan vi ikke se, hvem den kommer fra.

Mange hilsner på bestyrelsens vegne
May Olofsson, formand

Generalforsamling

Kære alle i foreningen FASD – mennesker med medfødt alkoholskade

I indkaldes til ordinær generalforsamling

NY DATO
Fredag den 12. april 2019 kl. 17.00-19.00
i Havnegade 49, stuen, 1058 København K

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (formanden, næstformanden og kassereren er ikke på valg i år)
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt


Møde-og stemmeberettigede
på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugen forinden har betalt kontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Kontingentet udgør kr. 240,-/år, der kan indbetales på reg.: 9570 konto: 12595891.
Husk at skrive dit navn, adresse, samt e-mail på indbetalingen, ellers kan vi ikke se hvem den kommer fra.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Mange hilsner på bestyrelsens vegne

May Olofsson, formand

Spørg os

Her kan du spørge om alt hvad der har med FASD at gøre.
Vi har til hensigt at besvare spørgsmål i løbet af 3-4 arbejdsdage.